Konfiguracja i troubleshooting klienta Wi-Fi z wiersza poleceń

Niezależnie od jakości zarządzanej sieci bezprzewodowej, poprawności jej struktury, godzin spędzonych nad dopieszczaniem konfiguracji, przychodzi moment, w którym coś przestaje działać i trzeba szybko zebrać informacje o urządzeniu klienckim. W przypadku systemu Windows pomocne okazuje się narzędzie netsh – nie tylko do zbierania informacji, lecz także do konfiguracji samego urządzenia!

O narzędziu słów kilka

Netsh jest wbudowanym narzędziem dostępnym w systemie Windows począwszy od wersji Windows 2000. Umożliwia ono wyświetlanie i modyfikowanie ustawień sieciowych urządzenia z odpowiednim systemem operacyjnym, korzystając z dedykowanych komend w CLI. Jest to zatem alternatywa dla graficznego podejścia, mająca swoje plusy (o czym w dalszej części).

Korzystanie z netsh możliwe jest pośrednio poprzez Wiersz Poleceń (cmd.exe) lub Windows PowerShell (powershell.exe) wywołując komendę netsh, a także bezpośrednio poprzez aplikację netsh (netsh.exe) dostępną w katalogu */Windows/System32/. Uruchomienie netsh i wyświetlenie dostępnych komend przy użyciu ’?’ wygląda tak:

C:UsersNSS> netsh
netsh>
netsh>?

The following commands are available:

Commands in this context:
..       - Goes up one context level.
?       - Displays a list of commands.
abort     - Discards changes made while in offline mode.
add      - Adds a configuration entry to a list of entries.
advfirewall  - Changes to the `netsh advfirewall' context.
alias     - Adds an alias.
bridge     - Changes to the `netsh bridge' context.
bye      - Exits the program.
commit     - Commits changes made while in offline mode.
delete     - Deletes a configuration entry from a list of entries.
dhcpclient   - Changes to the `netsh dhcpclient' context.
dnsclient   - Changes to the `netsh dnsclient' context.
dump      - Displays a configuration script.
exec      - Runs a script file.
exit      - Exits the program.
firewall    - Changes to the `netsh firewall' context.
help      - Displays a list of commands.
http      - Changes to the `netsh http' context.
interface   - Changes to the `netsh interface' context.
ipsec     - Changes to the `netsh ipsec' context.
lan      - Changes to the `netsh lan' context.
mbn      - Changes to the `netsh mbn' context.
namespace   - Changes to the `netsh namespace' context.
netio     - Changes to the `netsh netio' context.
offline    - Sets the current mode to offline.
online     - Sets the current mode to online.
p2p      - Changes to the `netsh p2p' context.
popd      - Pops a context from the stack.
pushd     - Pushes current context on stack.
quit      - Exits the program.
ras      - Changes to the `netsh ras' context.
rpc      - Changes to the `netsh rpc' context.
set      - Updates configuration settings.
show      - Displays information.
trace     - Changes to the `netsh trace' context.
unalias    - Deletes an alias.
wcn      - Changes to the `netsh wcn' context.
wfp      - Changes to the `netsh wfp' context.
winhttp    - Changes to the `netsh winhttp' context.
winsock    - Changes to the `netsh winsock' context.
wlan      - Changes to the `netsh wlan' context.

The following sub-contexts are available:
 advfirewall bridge dhcpclient dnsclient firewall http interface ipsec lan mbn namespace netio p2p ras rpc trace wcn wfp winhttp winsock wlan

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
 type ?.

netsh>

Z czego korzystać? Osobiście polecam używać Windows PowerShell gdy:

 • jest dostępny na danej wersji Windows OS – PowerShell powstał w roku 2006
 • sprawdzasz lub konfigurujesz coś manualnie – PowerShell ma wiele wspaniałych cech, które poprawiają użytkowanie w porównaniu do CMD, np. dużo dłuższa historia outputu komend, dynamiczne zawijanie/rozwijanie outputu podczas skalowania okna, łatwiejsze kopiowanie i wklejanie tekstu

Używaj natomiast CMD zamiast PowerShella, gdy planujesz użycie netsh w formie automatycznie uruchamianego skryptu. Dzięki temu skrypt uruchomi się zawsze, niezależnie od wersji systemu Windows.

Jak już wspomniałem netsh związany jest z ustawieniami sieciowymi urządzenia – nie tylko karty LAN czy WLAN, lecz także stosu TCP/IP, wbudowanej funkcjonalności serwera DHCP, firewalla itp. W poniższych przykładach skupiam się na konfiguracji i troubleshootingu klienta bezprzewodowego, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby przynajmniej część tych komend lub samą zasadę działania netsh przełożyć na klienta kablowego.

„Czy wiesz że…?”

W celu poprawnego działania komend (zwłaszcza konfiguracyjnych) zaleca się uruchomienie netsh jako administrator (prawoklik -> Uruchom jako Administrator).

Konfiguracja i wyświetlanie ustawień

Zaczynamy od wyświetlenia dostępnych interfejsów:

netsh interface show interface

Admin State  State     Type       Interface Name
-------------------------------------------------------------------------
Enabled    Disconnected  Dedicated    Ethernet
Enabled    Connected   Dedicated    VMware Network Adapter VMnet1
Enabled    Connected   Dedicated    VMware Network Adapter VMnet8
Enabled    Connected   Dedicated    Wi-Fi

Na liście znajdują się cztery interfejsy – Ethernet, Wi-Fi oraz dwa z VMware. Sprawdźmy aktualną konfigurację interfejsu Wi-Fi:

netsh interface ip show config name=Wi-Fi

Configuration for interface "Wi-Fi"
  DHCP enabled:             Yes
  IP Address:              192.168.5.10
  Subnet Prefix:            192.168.5.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           192.168.5.1
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           55
  DNS servers configured through DHCP: 192.168.5.1
  Register with which suffix:      Primary only
  WINS servers configured through DHCP: None

Jak widzisz korzystam z DHCP w celu uzyskania adresu IP i ustawień DNS/WINS. Osiągnięcie takiej konfiguracji możliwe jest poprzez podanie komend:

netsh interface ip set address name=Wi-Fi source=dhcp
netsh interface ip set dnsservers name=Wi-Fi source=dhcp
netsh interface ip set winsservers name=Wi-Fi source=dhcp

Odpowiada to poniżej konfiguracji w trybie graficznym:

Konfiguracja na automatyczne uzyskanie adresów.
Konfiguracja na automatyczne uzyskanie adresów.

Oczywiście możliwe jest także statyczne przypisanie przytoczonych parametrów. Osiągniemy to wpisując poniższe komendy:

netsh interface ip set address name=Wi-Fi source=static addr=10.10.0.5 mask=255.255.255.0 gateway=10.10.0.1 gwmetric=0
netsh interface ip set dnsservers name=Wi-Fi source=static addr=10.10.0.1
netsh interface ip set winsservers name=Wi-Fi source=static addr=10.10.0.1

Dzięki temu uzyskamy poniższą konfigurację:

netsh interface ip show config name=Wi-Fi

Configuration for interface "Wi-Fi"
  DHCP enabled:             No
  IP Address:              10.10.0.5
  Subnet Prefix:            10.10.0.0/24 (mask 255.255.255.0)
  Default Gateway:           10.10.0.1
  Gateway Metric:            0
  InterfaceMetric:           55
  Statically Configured DNS Servers:  10.10.0.1
  Register with which suffix:      Primary only
  Statically Configured WINS Servers:  10.10.0.1

Odpowiada to poniżej konfiguracji w trybie graficznym:

Konfiguracja statyczna adresów karty sieciowej.
Konfiguracja statyczna adresów karty sieciowej.

Tak przygotowaną konfigurację można zapisać do pliku w celu późniejszego wczytania. Poniższa komenda zapisze konfigurację z kontekstu interface do pliku o nazwie config.dat:

netsh interface dump > config.dat

Można także zawęzić interesujący nas zakres konfiguracji. Poniższa komenda zapisze tylko konfigurację dotyczącą ipv4 z kontekstu interface:

netsh interface ipv4 dump > config.dat

Konfigurację można wczytać wykonując poniższą komendę:

netsh exec config.dat

Troubleshooting Wi-Fi

W netsh mamy dostęp do kontekstu wlan, a w nim mnóstwo przydatnych informacji dotyczących karty bezprzewodowej, parametrów aktualnego połączenia, sieci Wi-Fi „słyszanych” przez to urządzenie oraz wiele innych. To wszystko może nam pomóc w znalezieniu problemu w sieci WLAN.

Na początek warto sprawdzić z jaką kartą bezprzewodową mamy do czynienia:

netsh wlan show drivers

Interface name: Wi-Fi

  Driver          : Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11n
  Vendor          : Ralink Technology, Corp.
  Provider         : Microsoft
  Date           : 2015-05-18
  Version          : 5.0.57.0
  INF file         : netr28x.inf
  Type           : Native Wi-Fi Driver
  Radio types supported   : 802.11b 802.11g 802.11n
  FIPS 140-2 mode supported : Yes
  802.11w Management Frame Protection supported : Yes
  Hosted network supported : Yes
  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                Open      None
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA-Enterprise TKIP
                WPA-Enterprise CCMP
                WPA-Personal  TKIP
                WPA-Personal  CCMP
                WPA2-Enterprise TKIP
                WPA2-Enterprise CCMP
                WPA2-Personal  TKIP
                WPA2-Personal  CCMP
                Vendor defined TKIP
                Vendor defined CCMP
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                WPA2-Enterprise Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
                Vendor defined Vendor defined
  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:
                Open      None
                Open      WEP-40bit
                Open      WEP-104bit
                Open      WEP
                WPA2-Personal  CCMP
                Vendor defined Vendor defined
  Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)

W powyższym outpucie możemy znaleźć między innymi takie informacje:

 • producent/model karty bezprzewodowej
 • wersja sterownika i jego data
 • obsługiwane standardy IEEE 802.11
 • wspierane metody uwierzytelniania i szyfrowania

Taka wiedza pozwoli nam określić możliwości karty bezprzewodowej, zakres obsługiwanych częstotliwości oraz podjąć decyzję o ewentualnym zaktualizowaniu sterownika.

Kolejna komenda da nam trochę dodatkowych informacji o karcie bezprzewodowej. Tak to może wyglądać gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci Wi-Fi:

netsh wlan show interfaces

There is 1 interface on the system:

  Name          : Wi-Fi
  Description      : Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11n
  GUID          : da111d5e-d551-4aae-5t28-216556df565b
  Physical address    : 48:5a:b6:a2:16:11
  State         : disconnected
  Radio status      : Hardware On
               Software On

  Hosted network status : Not available

Dzięki temu dowiadujemy się o adresie MAC karty bezprzewodowej i statusie radia. Ta sama komenda daje bardziej rozbudowany output gdy jesteśmy podłączeni do sieci Wi-Fi:

netsh wlan show interfaces

There is 1 interface on the system:

  Name          : Wi-Fi
  Description      : Karta bezprzewodowej sieci LAN 802.11n
  GUID          : da111d5e-d551-4aae-5t28-216556df565b
  Physical address    : 48:5a:b6:a2:16:11
  State         : connected
  SSID          : TEST_SSID
  BSSID         : 70:0b:01:1c:24:34
  Network type      : Infrastructure
  Radio type       : 802.11n
  Authentication     : WPA2-Personal
  Cipher         : CCMP
  Connection mode    : Profile
  Channel        : 6
  Receive rate (Mbps)  : 72
  Transmit rate (Mbps)  : 72
  Signal         : 100%
  Profile        : TEST_SSID

  Hosted network status : Not available

Pojawiła się informacja o sieci do której jesteśmy podłączeni – SSID, BSSID, użyte metody uwierzytelniania i szyfrowania, a także siła sygnału oraz data rates. Dzięki tym informacjom możemy sprawdzić do jakiego Access Pointa łączy się to urządzenie (sprawdzając BSSID) i ocenić czy odległość od niego nie jest zbyt duża.

Poniżej ostatnia komenda pokazująca możliwości urządzenia pod względem połączenia bezprzewodowego. Output został przycięty do najciekawszych informacji:

netsh wlan show wirelesscapabilities

Wireless System Capabilities
----------------------------
  Number of antennas connected to the 802.11 radio (value not available)

  Max number of channels the device can operate on, simultaneously (value not available)

  Co-existence Support            : Unknown


Wireless Device Capabilities
----------------------------

Interface name: Wi-Fi

  (...)

  Station                   : Supported

  Soft AP                   : Supported

  Network monitor mode            : Supported

  Wi-Fi Direct Device             : Supported

  Wi-Fi Direct GO               : Supported

  Wi-Fi Direct Client             : Supported

  Protected Management Frames         : Supported

  DOT11k neighbor report           : Unknown

  ANQP Service Information Discovery     : Not Supported

  Action Frame                : Not Supported

  Diversity Antenna              : Unknown

  IBSS                    : Supported

  Promiscuous Mode              : Supported

  (...)

  MAC Randomization              : Not Supported

  Fast Transition               : Not Supported

  MU-MIMO                   : Unknown

  Miracast Sink                : Unknown

  BSS Transition (802.11v)          : Unknown

  IHV Extensibility Module Configured     : Not Supported

  Number of Tx Spatial Streams        : 0

  Number of Rx Spatial Streams        : 0

  Number of Concurrent Channels Supported   : 2

  (...)

Pora na rozejrzenie się dookoła 🙂 Poniższa komenda wylistuje sieci „słyszane” przez nasze urządzenie oraz dodatkowe informacje na ich temat:

netsh wlan show networks mode=bssid

Interface name : Wi-Fi
There are 10 networks currently visible.

SSID 1 : TEST_SSID
  Network type      : Infrastructure
  Authentication     : WPA2-Personal
  Encryption       : CCMP
  BSSID 1         : 70:0b:01:1c:24:34
     Signal       : 100%
     Radio type     : 802.11n
     Channel      : 6
     Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
     Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 2 : UPC1064xxx
  Network type      : Infrastructure
  Authentication     : WPA2-Personal
  Encryption       : CCMP
  BSSID 1         : 44:32:c8:32:90:11
     Signal       : 22%
     Radio type     : 802.11n
     Channel      : 1
     Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
     Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 3 : UPC4496xxx
  Network type      : Infrastructure
  Authentication     : WPA2-Personal
  Encryption       : CCMP
  BSSID 1         : 58:23:8c:7f:b8:56
     Signal       : 30%
     Radio type     : 802.11n
     Channel      : 1
     Basic rates (Mbps) : 1 2 5.5 11
     Other rates (Mbps) : 6 9 12 18 24 36 48 54

SSID 4 : UPC Wi-Free
  Network type      : Infrastructure
  Authentication     : WPA2-Enterprise
  Encryption       : CCMP
  BSSID 1